Åtvidabergs kommuns bidragshantering

×
Information
Här kan du som förening skicka in ansökningar för de ekonomiska stöd som kommunen tillhandahåller.
Mer information om dessa finner du genom att klicka här
Riktlinjer för ekonomiskt stöd till föreningar
Extra ekonomiskt stöd
Utvecklingsstöd för landsbygden (2023)

Ansök senast: 25 Februari

Utvecklingsstödet ska komplettera kommunens övriga stöd för utvecklingsinsatser på de de strategiska orterna i kommunen. Syft...

Barn och Ungdomsverksamhet
Aktivitetsstöd (kommunfil) (2023)

Ansök senast: 25 februari och 25 augusti

Kommunfil genom LOK - Förening kopplad till Riksidrottsförbundet kan söka aktivitetsstödet genom att skapa kommunfil på idrot...

Aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverk (2023)

Ansök senast: 25 februari och 25 augusti

Föreningar som ansöker om aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet ska även uppfylla de s...

Ekonomiskt stöd till hyra (2023)

Ansök senast: 25 februari

Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som har minst en ungdomsgrupp med kontinuerliga träffa...

Ekonomiskt stöd till drift (2023)

Ansök senast: 25 februari

Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som har minst en ungdomsgrupp med kontinuerliga träffa...

Investeringsbidrag
Ekonomiskt stöd till investering (2023)

Ansök senast: 25 februari

Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som - har minst en ungdomsgrupp med kontinuerliga träf...

Övriga aktivitetsstöd
Aktivitetsstöd för korporationsidrottsfö (2023)

Ansök senast: 25 februari och 25 augusti

Aktivitetsstöd för korporationsförbund (KORPEN) - Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns ...

Aktivitetsstöd för funktionshinder- och (2023)

Ansök senast: 25 februari och 25 augusti

Aktivitetsstöd för funktionshinder- och handikappföreningar - Föreningar som uppfyller Åtvidabe...

Aktivitetsstöd för pensionärsföreningar (2023)

Ansök senast: 25 februari och 25 augusti

Kan sökas av föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som bedrive...

Evenemangsbidrag
Ekonomiskt stöd till evenemang (2023)

Ansök senast: 25 februari, 1 maj, 1 september och 1 november

Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och arrangerar tillfälliga offentliga evenemang eller bedr...

Redovisning (2023)

Ansök senast: Redovisning sker efter utfört evenemang

Redovisning av beviljat stöd för evenemang - Här laddar ni upp föreningens redovisning av utfört evenemang för att få ut de s...

Medfinansiering
Riktlinjer för medfinansiering (2023)

Riktlinje avseende kommunal medfinansiering till ideella föreningar - Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ärendegången av...