Åtvidabergs kommuns bidragshantering

×
Information
Här kan du som förening skicka in ansökningar för de ekonomiska stöd som kommunen tillhandahåller.
Mer information om dessa finner du genom att klicka här
Riktlinjer för ekonomiskt stöd till föreningar
Barn och Ungdomsverksamhet
Aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverk (2024)

Ansök senast: 25 februari och 25 augusti

Föreningar som ansöker om aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet ska även uppfylla de s...

Hyresbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som har minst en ungdomsgrupp med kontinuerliga träffa...

Driftsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som har minst en ungdomsgrupp med kontinuerliga träffa...

Aktivitetsbidrag (kommunfil) (2024)

Ansök senast: 25 februari och 25 augusti

Kommunfil genom LOK - Förening kopplad till Riksidrottsförbundet kan söka aktivitetsstödet genom att skapa kommunfil på idrot...

Övriga aktivitetsbidrag
Aktivitetsstöd för funktionshinder- och (2024)

Ansök senast: 25 februari och 25 augusti

Aktivitetsstöd för funktionshinder- och handikappföreningar - Föreningar som uppfyller Åtvidabe...

Aktivitetsstöd för pensionärsföreningar (2024)

Ansök senast: 25 februari och 25 augusti

Kan sökas av föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som bedrive...

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som - har minst en ungdomsgrupp med kontinuerliga träf...

Evenemangsbidrag
Evenemangsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari och 25 augusti

Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och arrangerar tillfälliga offentliga evenemang eller bedr...

Redovisning (2024)

Ansök senast: Redovisning sker efter utfört evenemang

Redovisning av beviljat stöd för evenemang - Här laddar ni upp föreningens redovisning av utfört evenemang för att få ut de s...

Övriga bidrag
Utvecklingsbidrag för landsbygden (2024)

Ansök senast: 25 Februari

Utvecklingsbidraget som kan sökas för noder på landsbygden ska komplettera kommunens övriga stöd för utvecklingsinsatser på d...

Medfinansieringsbidrag (2024)

Ansök senast: Löpande

Stödet kan sökas för att uppfylla krav från annan stödgivande myndighet eller organisation som kräver kommunal medfinansierin...

Bygdepeng (2024)

Additional information is missing