Åtvidabergs kommuns bidragshantering

×
Information
Här kan du som förening skicka in ansökningar för de ekonomiska stöd som kommunen tillhandahåller.
Mer information om dessa finner du genom att klicka här

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till föreningar
Barn och Ungdomsverksamhet
 
Ansökan senast
Ansökan
Aktivitetsstöd (kommunfil) (2020) 
25 februari och 25 augusti
Aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverk (2020) 
25 februari och 25 augusti
Ekonomiskt stöd till hyra (2020) 
25 februari
Ekonomiskt stöd till drift (2020) 
25 februari
Investeringsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Ekonomiskt stöd till investering (2020) 
25 februari
Övriga aktivitetsstöd
 
Ansökan senast
Ansökan
Aktivitetsstöd för korporationsidrottsfö (2020) 
25 februari
Aktivitetsstöd för funktionshinder- och (2020) 
25 februari
Aktivitetsstöd för pensionärsföreningar (2020) 
25 februari
Evenemangsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Ekonomiskt stöd till evenemang (2020) 
25 februari, 1 maj, 1 september och 1 november
Redovisning (2020) 
Redovisning sker efter utfört evenemang
Medfinansiering
 
Ansökan senast
Ansökan
Riktlinjer för medfinansiering (2020)