Hyresbidrag (2024)

Barn och Ungdomsverksamhet


Ansökan kräver följande dokument: Policy, Verksamhetsberättelse, Budget, Stadgar, Årsmötesprotokoll, Bokslut

Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som har minst en ungdomsgrupp med kontinuerliga träffar kan söka ekonomiskt stöd till hyra. Som ungdomsgrupp räknas en grupp på minst tre deltagare i åldern 0-25 år med en ledare äldre än 13 år. Som träff räknas tillfällen med aktivitet i linje med föreningens verksamhet och idé.
Avgränsningar
Föreningar som hyr kommunala hallar eller lokaler har subventionerad hyra och kan därför ej söka hyresstöd för dessa. Stöd utgår inte till hyra av lokal då entréavgift tas ut.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 februari).