Aktivitetsstöd för pensionärsföreningar (2024)

Övriga aktivitetsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Budget, Stadgar, Årsmötesprotokoll, Bokslut

Kan sökas av föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som bedriver verksamhet riktad till målgruppen pensionärer.

Villkor
Pensionärsföreningar kan ansöka om 15 kr/medlem och år i ekonomiskt stöd som kan användas som stöd till hyra eller aktiviteter. Åtvidabergs kommun kan begära in aktuellt medlemsregister för perioden.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in