Aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverk (2024)

Barn och Ungdomsverksamhet


Ansökan kräver följande dokument: Policy, Verksamhetsberättelse, Budget, Stadgar, Årsmötesprotokoll, Bokslut

Föreningar som ansöker om aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet ska även uppfylla de särskilda regler som ställs för denna typ av stöd. Aktivitetsstöd betalas ut i två nivåer beroende på hur många kriterier som uppfylls. Se sidan 8 i riktlinjerna.
Om inte efterfrågade handlingar bifogas enligt riktlinjerna kan ansökan avslås eller stödet reduceras.

Ansökan ska göras till kommunen senast den 25 februari för perioden 1/7 - 31/12 och den 25 augusti för perioden 1/1-30/6.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in