Bygdepeng (2024)

Övriga bidrag


Ansökan kräver följande dokument: Projektplan, Stadgar, Ekonomisk kalkyl

Syftet med bygdepeng är att underlätta för de boende i ett område att tillsammans med befintliga föreningar i området samverka för bygdens framtida utveckling. Det kan vara insatser för att skapa mötesplatser, olika slag av sammankomster dit alla är välkomna för att samverka över föreningsgränser, insatser för att barn och unga ska trivas på orten, för att skolan ska finnas kvar, för att ha kvar eller utveckla grundservice som lanthandel och kommunikationer etc. Bygdepengen är till för att underlätta samverkan mellan samtliga föreningar och boende i ett område. Bygdepengen uppgår till 6000 kr per år.

Bygdepeng kan sökas av lokala utvecklingsgrupper på landsbygderna i Åtvidabergs kommun, i orter med färre än 1000 invånare eller i utpekad nod för bebyggelse och service på landsbygderna i Åtvidabergs kommun (orterna Grebo, Björsäter, Falerum och Hannäs socken är utpekade i Åtvidabergs kommuns Bostadsförsörjningsplan).

Bygdepeng är ej ett föreningsbidrag, men den måste sökas av en förening till exempel byalag, intresseförening, hembygdsförening, socken- eller samhällsförening eller annan form av förening som representerar utvecklingsgruppen med alla involverade aktörer från den lokala bygden som omfattas av bidraget. Observera att en förening som står som sökande inte är samma sak som en utvecklingsgrupp som har samlats för att genomföra utvecklingen/satsningen. Endast en utvecklingsgrupp i varje geografiskt område kan få bygdepeng. Utvecklingsgrupp som söker bygdepeng ska vara medlem i organisationen Hela Sverige ska leva.

Läs mer om bygdepengen i Åtvidabergs kommuns regler för föreningsbidrag Länk till uppdaterade regler

Ansök om medlemskap i Hela Sverige ska leva https://helasverige.powerappsportals.com/medlemsansokan/

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in