Utvecklingsbidrag för landsbygden (2024)

Övriga bidrag


Ansökan kräver följande dokument: Budget, Projektplan

Utvecklingsbidraget som kan sökas för noder på landsbygden ska komplettera kommunens övriga stöd för utvecklingsinsatser på de de strategiska orterna i kommunen. Syftet med projektstödet är att stimulera lokala krafter att genomföra insatser som kan utveckla orten eller dess omland.

Stödet kan sökas av förening med tydlig geografisk anknytning till en utav kommunen utsedd nod för bebyggelse och service utpekad i Åtvidabergs kommuns bostadsförsörjningsplan; Björsäter, Grebo, Falerum och Hannäs socken. Föreningen kan vara ombud för privatperson eller företag. Den strategiska utvecklingsgruppen prioriterar och tar fram beslutsunderlag för politiskt beslut om fördelning av stödet.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 Februari).