Utvecklingsstöd för landsbygden (2023)

Extra ekonomiskt stöd


Ansökan kräver följande dokument: Budget, Projektplan

Utvecklingsstödet ska komplettera kommunens övriga stöd för utvecklingsinsatser på de de strategiska orterna i kommunen. Syftet med projektstödet är att stimulera lokala krafter att genomföra insatser som kan utveckla orten eller dess omland.

Stödet kan sökas av en förening för utvecklingsinsats som riktar sig till alla på orten/omlandet. Den strategiska utvecklingsgruppen prioriterar och tar fram beslutsunderlag för politiskt beslut om fördelning av stödet.

Riktlinjer: Riktlinjer för utvecklingsstöd för de strategiska orterna (länk)

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 Februari).