Medfinansieringsbidrag (2024)

Övriga bidrag


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsplan, Budget, Projektplan, Stadgar, Årsmötesprotokoll, Bokslut, Ekonomisk kalkyl

Stödet kan sökas för att uppfylla krav från annan stödgivande myndighet eller organisation som kräver kommunal medfinansiering i projekt som utvecklar och/eller garanterar en ideell förenings fortsatta verksamhet och överlevnad.

Åtvidabergs kommuns insats ska inte överstiga ett belopp motsvarande 35 % av den totala kostnaden.

Föreningens egen insats ska uppgå till minst 15 % av totalbeloppet. Eget arbete kan räknas som egen insats med 200 kr per arbetstimme

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in