Redovisning (2024)

Evenemangsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Redovisning

Redovisning av beviljat stöd för evenemang
Här laddar ni upp föreningens redovisning av utfört evenemang för att få ut de sista 10% av beviljat stöd.
Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning samt en evenemangsbeskrivning innehållandes uppskattat antal besökare, eventuella trycksaker och en kortfattad sammanställning av annonsering.

Avgränsningar
Inköp av varor och andra förbrukningsvaror som ska säljas till besökare får ej sökas för. Det ska inte vara ett internt evenemang i en förening eller tävling, utflykt, studiebesök eller liknande.

Villkor
Evenemanget ska vara offentligt där allmänheten ges information genom bred marknadsföring och synliggörs via Åtvidabergs kommuns kostnadsfria evenemangskalender.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in