Investeringsbidrag (2024)

Investeringsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Policy, Verksamhetsberättelse, Budget, Stadgar, Årsmötesprotokoll, Bokslut, Investeringsbeskrivning, Övrigt

Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som
har minst en ungdomsgrupp med kontinuerliga träffar kan söka investeringsstöd.
Som ungdomsgrupp räknas en grupp på minst tre deltagare i åldern 0-25 år med
en ledare äldre än 13 år. Som träff räknas tillfällen med aktivitet i linje med
föreningens verksamhet och idé. Vissa undantag görs efter prövning.

Avgränsningar

Ekonomiskt stöd kan inte erhållas för påbörjade arbeten eller gjorda inköp såvida
inte samhällsbyggnadsutskottet särskilt medgivit detta. Stödet får inte användas
för annat ändamål utan skall vara en hjälp för att bibehålla eller öka standarden på
lokalen/anläggningen i fråga eller medföra att ökad tillgänglighet.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 februari).