Evenemangsbidrag (2024)

Evenemangsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Budget, Bokslut, Evenemangsbeskrivning, Övrigt

Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och arrangerar tillfälliga offentliga evenemang eller bedriver regelbunden offentlig kulturverksamhet kan söka ekonomiskt stöd till evenemang.

Villkor

En förutsättning är att evenemanget har lokal anknytning och/eller kan bedömas vara av allmänt intresse för kommuninvånarna samt att evenemanget kan kopplas till - kommunen med framåtanda.
Evenemanget ska vara offentligt där allmänheten ges information genom bred marknadsföring och synliggörs via Åtvidabergs kommuns kostnadsfria evenemangskalender.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in