Driftsbidrag (2024)

Barn och Ungdomsverksamhet


Ansökan kräver följande dokument: Policy, Verksamhetsberättelse, Budget, Stadgar, Årsmötesprotokoll, Bokslut

Föreningar som uppfyller Åtvidabergs kommuns allmänna bestämmelser och som har minst en ungdomsgrupp med kontinuerliga träffar kan söka ekonomiskt stöd till drift. Som ungdomsgrupp räknas en grupp på minst tre deltagare i åldern 0-25 år med en ledare äldre än 13 år. Som träff räknas tillfällen med aktivitet i linje med föreningens verksamhet och idé.

Villkor
Stöd till egen ägd lokal för barn- och ungdomsverksamhet utgår med max 75% av kostnaden eller max 6000 kr/år till lokal som nyttjas regelbundet av målgruppen 0-25 år.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 februari ).