Hannäs SockenFörening

Latest update: 1/20/2023
General
Hannäs SockenFörening Create contactcard (vcf-file) for Hannäs SockenFörening
Sonja Palmberg
Address Hannäs Målen 1, 597 96, Åtvidaberg
Home
Work
Mobile 0702-84 93 39
Email sonja.palmberg@gmail.com
Homepage www.hannaes.se/fritid/sockenforeningen
Other information
Founded 2002
Financial year begins (MMDD) 0601
National organisation
Activity Bygdeverksamhet
Summary Årsmöte hålls i Domarvik - Andra söndagen i augusti månad klockan 18.oo - Samma plats, samma tid, varje år!
Föreningens syfte är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs socken. Detta ska dels underlätta för bygdens folk att bo kvar i en fin bygd, dels bibehålla och utveckla servicen, för att förbättra livskvaliteten i bygden och ge människor goda möjligheter att kunna bosätta sig i Hannäs socken.
Ge en gåva för framtiden och kommande generationer - Uppvakta en jubilar - Hedra minnet av en avliden - Tänk på Hannäs SockenFörening i testamentet
Stöd hembygden!
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor eller synpunkter - kontakta bokningen på 0120-830 00.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25